مفهوم حافظه های RAM و ROM

1.حافظه با دسترسي تصادفي یا RAM چیست؟

Ram) Random Accessed Memory) ، ناحيه ذخيره سازي همه منظوره اي است كه ريز پردازنده به آن دسترسي مستقيم دارد. که به آن حافظه با دستيابي تصادفي يا حافظه خواندني و نوشتني گفته مي شود، حافظه اي است الكترونيكي كه به دليل سرعت دسترسي بالاي آن، برنامه هاي كاربردي جهت اجرا شدن در آن قرار مي گيرند. اين نوع حافظه با قطع برق پاک مي شود.

2.حافظه فقط خواندني(ROM) چیست؟

حافظه اي است الكترونيكي كه فقط يكبار توسط شركت سازنده حافظه برنامه ريزي مي شود و دستورالعمل هاي لازم جهت شناسايي، كنترل و راه اندازي كامپيوتر در آن قرار داده مي شوند. اين حافظه توسط کاربر قابل تغيير نيست و از اي رو حافظه پايدار نيز ناميده مي شود زيرا با قطع جريان برق پاک نمي شود. جنس اين حافظه نيمه رسانا است.

استوریج
خرید تبلت
سرور اختصاصی