ريز پردازنده (CPU) چیست؟

تراشه الكترونيكي است كه انجام عمليات پردازشي ، منطقي ، رياضي  و كنترلي را بر عهده دارد.

اصلي ترين قسمت كامپيوتر و به منزله مغز آن است و از اين رو به آن واحد پردازشگر مركزي  Central Processing Unit هم مي گويند. مدل کامپيوتر هم بر اساس آن مشخص مي شود.

سرعت CPU بر حسب تعداد دستورالعملهايي كه در يك ثانيه قادر به انجام آن است اندازه گيري مي شود و واحد آن مگاهرتز(MHz) مي باشد که معادل يک ميليون عمل رياضي ساده در ثانيه مي باشد.

دو شركت سازنده عمد‌ه CPU در جهان Intel و AMD هستند.

استوریج
خرید تبلت
سرور اختصاصی